Program Sanford Harmony

W roku przedszkolnym 2019/2020 przystąpiliśmy do programu Sanford Harmony. Jest to program wspierający rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci, który pomaga nawiązywać relacje koleżeńskie,  ułatwia współpracę, uczy komunikacji oraz rozwiązywania problemów.